Kontakt

Biuro czynne:

pon. – czw. w godz. 7.00 – 15.00

           pt.  w godz. 7.00 – 14.00

 
Telefon: 32 281 70 77
 

Oferta

Usługi oferowane przez biuro rachunkowe Finmar:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • obsługa doradcy podatkowego,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
 • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do urzędów,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 • doradztwo podatkowe,
 • pomoc w zakładaniu i prowadzeniu spółek.